آهنگ زندگیتو تغییر بده

در بخش عضویت طلایی بخش‌هایی از مطالب محصولات و کتاب‌هایی که هنوز منتشر نشده‌اند، ترجمه بهترین مقالات خارجی و مطالبی از محتویات کارگاه‌های‌ آموزشی و مقالات کاربردی جدید …  ارائه خواهد شد.

عضویت ویژه

لحن و صدا در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این  قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با لحن و صدا در سخنرانی صحبت کنم.گاهي…
ادامه مطلب ...

یادآوری متن در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این  قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه بایادآوری متن در سخنرانیصحبت کنم.یکی…
ادامه مطلب ...

کامل گرایی در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این  قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با کامل گرایی در سخنرانی در سخنرانی…
ادامه مطلب ...

درگیر کردن مخاطب در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این در این قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با درگیر کردن مخاطب در سخنرانی…
ادامه مطلب ...

تاثیر شوخ طبعی در سخنرانی

شوخ طبعی در سخنرانی  سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این در این قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با تاثیر…
ادامه مطلب ...

ترس از سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این  قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با ترس از سخنرانی صحبت کنم.در ابتدا…
ادامه مطلب ...

حرکات بدن در سخنرانی

سلام دوستان به بخش چهارم از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی خوش آمدید امیدوارم که تا این بخش خسته نشده باشید و  از آموزش های داده شده نهایت استفاده را ببرید در این در این قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش…
ادامه مطلب ...

ارتباط چشمی در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این در این قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با تاثیر ارتباط چشمی در سخنرانی…
ادامه مطلب ...

اعتماد به نفس در سخنرانی

سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی وب سایت آموزشی ابده آل رسالت زندگی . خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگر درخدمت شما هستم . در این در این قسمت از مجموعه آموزش های کوتاه سریالی آموزش سخنرانی قصد دارم در رابطه با افزایش اعتماد به نفس در…
ادامه مطلب ...