اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آهنگ زندگیتو تغییر بده

آنادیلیمیز

آموزش های ویژه به زبان ترکی


خوشبختی چیست ؟ ( به زبان ترکی )

مجموعه آموزش های کوتاه سریالی به زبان ترکی – سری اول 

موضوع : سخنرانی

مدرس : دکتر مسعود محسنی 

قسمت اول : رفع خجولی در سخنرانی

قسمت دوم : آموزش افزایش اعتماد به نفس در سخنرانی

قسمت سوم : ارتباط چشمی در سخنرانی

قسمت چهارم :تاثیر حرکات بدن در سخنرانی

قسمت پنجم : ترس از سخنرانی

قسمت ششم : تاثیر شوخ طبعی در سخنرانی

قسمت هفتم : درگیر کردن مخاطب در سخنرانی

قسمت هشتم :لحن و صدا در سخنرانی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است