اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

کوچینگ

ارائه مشاوره حضوری

با سپاس از وقتی که برای پر کردن این فرم اختصاص می دهید پر کردن سوالاتی که علامت ستاره ندارند ضروری نمی باشد ولی در جهت شناخت هر چه بیشتر شما و موضوع مشاوره وارایه خدمات بهتر از طرف ما پیشنهاد می کنیم که در حد امکان به تمامی سوالات پاسخ…
ادامه مطلب ...

ارائه کوچینگ حضوری

سپاس از وقتی که برای پر کردن این فرم اختصاص می دهید پر کردن سوالاتی که علامت ستاره ندارند ضروری نمی باشد ولی در جهت شناخت هر چه بیشتر شما و موضوع کوچینگ و ارایه خدمات بهتر از طرف ما پیشنهاد می کنیم که در حد امکان به تمامی سوالات پاسخ دهید.…
ادامه مطلب ...