اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

ارائه مشاوره حضوری

با سپاس از وقتی که برای پر کردن این فرم اختصاص می دهید پر کردن سوالاتی که علامت ستاره ندارند ضروری نمی باشد ولی در جهت شناخت هر چه بیشتر شما و موضوع مشاوره وارایه خدمات بهتر از طرف ما پیشنهاد می کنیم که در حد امکان به تمامی سوالات پاسخ دهید.

« پیشاپیش از حسن همکاری و اعتماد شما به این مجموعه سپاسگذاریم.

هر فعالیتی که دارید را لطفا ذکر کنید مانند خانه داری ، در حال تحصیل ، بیکار، کارمند ، صاحب کسب و کار و.... آیا از این شرایط راضی هستید ؟

لطفا صبر کنید

 

با تشکر از اینکه برای تکمیل این فرم همکاری لازم را انجام دادید.حداکثر ظرف ۴۸ساعت از طریق ایمیل یا تلفن جهت هماهنگی بیشتر با شما تماس خواهیم داشت.

ضمنا این فرم مستقیما به دست خود اینجانب خواهد رسید و به عنوان محتوای محرمانه در آرشیو حفظ خواهد شد فلذا نیاز به نگرانی در خصوص مطالبی که ذکر می کنید نمی باشد زیرا هم اینجانب و هم همکاران بنده متعهد به رعایت اصول اخلاقی و حفظ اسرار مخاطبان می باشیم.

هزینه هر جلسه مشاوره ۱۵۰/۰۰۰تومان می باشد .که مدت هر جلسه ۹۰دقیقه بوده و در صورت نیاز به وقت بیشتر به ازای هر ۱۵دقیقه ۲۵۰۰۰تومان محاسبه خواهد شد. مشاوره های دوره ای حداقل ۶جلسه می باشد که مبلغ هر جلسه ۱۰۰/۰۰۰تومان محاسبه می گردد.