اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

دوره های حضوری

دوره کامل آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره کامل آموزش سخنرانی و فن بیان در عملی ترین و کاربردی ترین دوره ای که تا کنون شرکت کرده اید، مهارت های حرفه ای سخنرانی، مدیریت ترس از صحبت کردن در جمع و... را بیاموزید. این دوره شامل : تمرین سخنرانی مقابل جمع فایل…
ادامه مطلب ...

دوره خصوصی آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره خصوصی آموزش سخنرانی و فن بیان در عملی ترین و کاربردی ترین دوره ای که تا کنون شرکت کرده اید، مهارت های حرفه ای سخنرانی، مدیریت ترس از صحبت کردن در جمع و... را بیاموزید. این دوره شامل : تمرین سخنرانی مقابل جمع فایل صوتی و جزوه…
ادامه مطلب ...