اکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی
آکادمی موفقیت دکتر مسعود محسنی

مقالات موفقیت

کامل گرایی چیست و چه بلایی سرمان می آورد؟

داستان اصغر بیچاره وقتی که 14سالم بود وکلاس دوم راهنمایی را سپری می کردم معمولا پس از عید که هوا خوب می شد وطبیعت زیباییهای خود را به رخ انسان می کشید قبل از اینکه امتحانات آخر سال شروع شود همیشه یک برنامه اردو از طرف مدرسه تدارک دیده می شد ودر آن ایام لحظات بسیار خاطره انگیزی با حضور در این برنامه به همراه هم کلاسیهایمان خلق می گردید و واقعاخوشحال مان می کرد.آن روز به خارج از…

آموزش های رایگان

همه چیز در مورد رسم نقشه ذهنی

نقشه ذهنی یا مایند مپ چیست؟ نقشه ذهنی که معادل انگلیس آن mind mapمی باشد در اصل برای ما چیز تازه ای نیست زیرا ممکن است بارها از آن در خلاصه نویسی ها و نشان دادن مفاهیم مرتبط استفاده کرده باشیم ولی ازاستانداردهایی که برایش تعیین شده خبرنداشته باشیم. نقشه ذهنی در واقع یک ساختار یا روش برای خلاصه برداری از مطالب است که با استفاده از علایم و…

دوره رایگان آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره ۱۲ روزه آموزش سخنرانی و فن بیان (رایگان)

جدیدترین آموزش های الماسی

جدیدترین محصولات آموزشی

رویدادهای آموزشی در حال ثبت نام


Fatal error: Uncaught JSMin_UnterminatedStringException: JSMin: Unterminated String at byte 96884: "==typeof f&&g.splice(e+1,1)):g.splice(e--,1);else this._propLookup={},this._siblings=Y(b,this,!1),1===i&&this._siblings.length>1&&$(b,this,null,1,this._siblings);(this.vars.immediateRender||0===c&&0===this._delay&&this.vars.immediateRender!==!1)&&(this._time=-l,this.render(Math.min(0,-this._delay)))},!0),G=function(b){return b&&b.length&&b!==a&&b[0]&&(b[0]===a||b[0].nodeType&&b[0].style&&!b.nodeType); in /home/mohsene1/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php:214 Stack trace: #0 /home/mohsene1/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php(152): JSMin->action(1) #1 /home/mohsene1/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php(86): JSMin->min() #2 /home/mohsene1/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/autoptimizeSpeedupper.php(38): JSMin::minify('if( typeof LS_M...') #3 /home/mohsene1/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(28 in /home/mohsene1/public_html/wp-content/plugins/autoptimize/classes/external/php/jsmin.php on line 214