آهنگ زندگیتو تغییر بده

خدمات کوچینگ فردی غیر حضوری

                                                                      تخفیف ویژه:                         

 

ردیف شرح فعالیت مدت هر جلسه(ساعت) فاصله جلسات مدت کل فرایند سرمایه گذاری برای هر جلسه(هزار تومان) سرمایه گذاری برای کل فرایند(تومان)
1 فرایند کوچینگ 1 7روز 6جلسه 120 720/000
2 فرایند کوچینگ 1 7روز 12جلسه 100 1/200/000
3 فرایند کوچینگ 1 3روز 6جلسه 160 960/000
4 فرایند کوچینگ 1 3روز 12جلسه 140 1/680/000
5 فرایند کوچینگ 1 3روز سه ماهه 80 2/400/000
6 فرایند کوچینگ 1 روزانه طبق نظرمراجع 200 200/000
7 فرایند کوچینگ 5/0

(30دقیقه)58595b

روزانه طبق نظرمراجع 140 140/000

 

موضوع: بهبود عملکرد ودستیابی به اهداف

این شیوه کوچینگ ویژه افرادی می باشد که هدف یا اهدافی را برای مدت مشخص برای خود تعیین نموده اند وجهت نزدیک تر شدن به نتیجه و حرکت در مسیر نیاز به کوچینگ دارند.در این حالت کوچ ازنقطه شروع تا نقطه دستیابی به هدف در کنار مراجع می باشد و به او کمک می کند تا موانع درونی و بیرونی را تشخیص دهد و با استفاده از نقاط قوت خود بر مشکلات مسیر فایق آید .همچنین در موضوع رسیدن به اهداف عموما اشخاص با مواجهه با اولین مانع یا دست انداز دلسرد شده و دیگر ادامه نمی دهند و یا چون تنها در مسیر هستند اهمال کاری و باورهای محدود کننده بر آنها تسلط پیدا کرده و مانع از حرکت به سوی هدف می شوند.یک کوچ همواره در همه این شرایط در کنار مراجع می باشد با صداقت و همدلی به او کمک می کند تا به حرکت خود ادامه دهد.

این اهداف ممکن است زمانبندی بسیار کوتاه و یا بلند داشته باشند اهدافی مانند شروع به پیاده روی یا ورزش خاص شروع رژیم غذایی یا برنامه پرهیز از برخی غذاها و فعالیتها به دستور پزشک یا هدف گذاری جهت رسیدن به درامد خاص،راه اندازی کسب و کار یا اجرای یک ایده جدید و یا به طور کلی حذف یا ایجاد یک عادت رفتاری باشد.

در واقع کوچ در این شرایط نقش انگیزشی و هل دهنده را دارد و در هر نقطه ای که مراجع از مسیر منحرف شود یا بازایستد کوچ با پرسیدن سوالات موثر و قدرتمند وافزایش خوداگاهی مراجع به او یاداوری می کند که اکنون درکجا ایستاده و باید به کدام جهت حرکت نماید.

عموما افراد مشهور،خوانندگان،هنرپیشه ها ،سیاستمداران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ وبرخی افراد موفق ویا افرادی که در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار گرفته اند از این نوع فرایند کوچینگ استفاده می کنند و همیشه در کنار خود علاوه بر مربی های حرفه ای متخصص فعالیت یا کار خودشان یک نفر هم به عنوان کوچ فردی در کنارشان می باشد تا از لحاظ ذهنی و درونی آنها را تقویت نموده و رو به جلو هدایت نماید.

هزینه هر جلسه مشاوره 150/000تومان می باشد .که مدت هر جلسه 90دقیقه بوده و در صورت نیاز به وقت بیشتر به ازای هر 15دقیقه 25000تومان محاسبه خواهد شد. مشاوره های دوره ای حداقل 6جلسه می باشد که مبلغ هر جلسه 100/000تومان محاسبه می گردد. 

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است